1) Čo je to betónový plot a z čoho pozostáva?

Betónový plot je výrobok prefabrikovaných dielcov - betónových stĺpov a betónových dosiek. Betónové stĺpy a betónové dosky na plot sú vyrábané špeciálnou liatou technológiou. Pevnosť i tvar betónového stĺpu a betónovej dosky je zabezpečený priemyselnou armatúrou, ktorá je v odliatku zapustená. Betónová doska sa osádza do betónových stĺpikov systémom pero-drážka. Nami dodávaný betónový plot je výrobok z betónu spĺňajúci aktuálnu príslušnú Európsku normu EN12839:2012. Montovaný betónový plot sa skladá z nosných železebetónových stĺpov a plotových železobetónových dosiek, ktoré sa kladú na seba podľa požadovanej výšky betónového plotu. Betónové základy nie sú potrebné. Montáž betónového plotu sa prevádza vkladaním jednotlivých betónových dosiek do vopred zabetónovaných betónových stĺpikov. Betónové dosky sú jednostranné, t.zn. z jednej strany sú betónové dosky rovné a z druhej strany sú betónové dosky hladké. Betónové stĺpiky sa betónujú do zeme (hĺbka závisí od výšky betónového plotu - napr. pri 2m vysokom betónovom plote sa betónujú betónové stĺpy do hĺbky cca 70cm) s použitím aj klasického miešaného betónu (cement + štrk). Betónové dosky sa môžu medzi sebou navzájom ako aj s betónovými stĺpikmi zlepiť stavebným lepidlom.

2) Aké sú rozmery betónového plotu?

Jednotlivé betónové dosky betónového plotu majú mieru 200 x 50 x 4,5cm, prípadne 200 x 25 x 4,5cm. Štandardná dĺžka jedného segmentu betónového plotu (vzdialenosť stredov stĺpikov) je cca 2,06 m (závisí aj od presnosti montáže betónového plotu). Výšku dielcu betónového plotu si je možné vybrať v rozmedzí 1,25 - 2,5 m (štandard: 1,25 m; 1,5 m; 1,75 m; 2,0 m; 2,25 m; 2,5 m). K tomu sú prispôsobené aj betónové stĺpy, ktoré majú dĺžku drážky prispôsobenú výške betónového plotu. Celkovú dĺžku betónového stĺpu teda tvorí časť s drážkou (časť betónového stĺpunad zemou), plus časť bez drážky (časť betónového stĺpu pod zemou - napr. pri 2 m vysokom betónovom plote je celková dĺžka betónových stĺpov 2,70m = časť betónového stĺpu 2m nad zemou + časť betónového stĺpu 0,7m zabetónovaná v zemi.

3) Prečo betónový plot betonplot?
 • Betónové ploty sú cenovo dostupné.
 • Elegantné a moderné vzory betónových plotov.
 • Betónové ploty sú vhodné pre oplotenie rodinného domu, chaty, firemného pozemku, ...
 • Jednoduchá montáž betónových plotov aj bez potrebných základov.
 • Na betónové ploty je možné aplikovať fasádovú farbu, alebo farbu na betón.
 • Typy betónových plotov s plným vzorom čiastočne chránia pred hlukom a povodňami.
 • Betónové ploty si nevyžadujú veľkú údržbu.
 • 4) Ako na svojpomocnú montáž?
 • Vytýčenie smeru betónového plotu. Smer betónového plotu určíme napr. dostatočne dlhým špagátom/šnúrou (jeden koniec upevníme tam, kde by mal betónový plot začínať, a druhý koniec tam, kde by mal betónový plot končiť).
 • Zmeranie prevýšenia.(v prípade pozemku s prevýšením). Pomôžu napr. drevené latky a hadicová šlauf váha. Latky nabijeme do zeme (tak aby časti nad zemou boli rovnako dlhé) a šlauf váhou prenesieme výšky, čím zistíme celkové prevýšenie úseku. Na základe nameranej hodnoty zvolíme počet a výšku odskokov jednotlivých segmentov betónového plotu. Maximálna odporúčaná zmena výšky medzi dvoma nasledujúcimi segmentmi betónového plotu je 10-20 cm (v závislosti od typu betónového oplotenia).
 • Vyznačenie a vyhĺbenie jám. Miesta kde sa budú hĺbiť jamy pre betónové stĺpy si môžme vopred vyznačiť - je potrebné dodržiavať stredovú vzdialenosť medzi dvomi susednými betónovými stĺpikmi 2,06 m. Na vyhĺbenie jám pre betónové stĺpy je dobré použiť motorový alebo aspoň ručný vrták. V prípade že je pôda veľmi kamenistá, je potrebné použiť vyhĺbenie jám pre betónové stĺpy napr. krompáč a lopatu (prípadne kto má možnosť, môže použiť bager/rýpadlo s vrtákom :) Odporúčaný priemer jamy min. 250 – 400 mm v závislosti od výšky betónového plotu a od zloženia podložia.
 • Osadenie a betonovanie stĺpov. Betónové stĺpy sa vložia do vopred vyhĺbených jám. Pred osadením betónového stĺpika, je dobré dno vyhĺbených jám pre betónové stĺpy "zapätkovať" (vysypať štrkom, kameňmi). Tým zabezpečíme stĺp betónového plotu voči neskoršiemu poklesu. Zároveň s betónovými stĺpikmi môžeme hneď vkladať spodný dielec - betónovú dosku, čím si aj presnejšie určíme vzdialenosť medzi betónovými stĺpikmi (Pozn.: V prípade prevýšenie pozemku bude potrebné buď predĺženie drážky v betónovom stĺpe alebo vyrezanie odskoku do betónovej dosky pomocou uhlovej brúsky/flexky s tvrdeným/diamantovým kotúčom do betónu). Ďalej je potrebné polohu betónových stĺpov upraviť tak aby vkladanie ďalších betónových dosiek nebolo príliš tesné, aby boli betónové stĺpy v zákryte šnúry, a aby boli betónové stĺpy a betónové dosky "vo vodováhe". Betónové stĺpy je dobré zafixovať nejakými podperami. V takejto polohe zafixované betónové stĺpy môžeme začať betónovať (Počas zalievania betónu môžeme ešte skontrolovať polohu betónových stĺpikov).
 • Osadenie zvyšných dielcov - betónových dosiek. Ak sme spodný dielec betónového plotu sme osadili spolu s vkladaním betónových stĺpikov, ostáva nám osadiť zvyšné betónové dosky. Pri nižšej výške plotu je možné vkladať zvyšné dielce (betónové dosky) už v ten istý deň, v ktorom betónujeme stĺpiky. Pri betónových plotoch vyššej výšky odporúčame osadiť zvyšné betónové dosky na druhý deň po uschnutí betónu. Medzi betónové dosky odporúčame dávať stavebné lepidlo.
 • Kontaktný formulár / Žiadosť o Cenovú ponuku BETONPLOT.sk

  Polia označené hrubým písmom sú povinné.

  Správa