Súhlas so spracovaním osobných údajov
ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti PXP Trade, s.r.o. len pre účely spracovania cenovej ponuky voči Vašej osobe. Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť PXP Trade, s.r.o. (ďalej len "správca")

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: PXP Trade, s.r.o., Gaštanová 10, Žilina 010 07, IČO: 46023887, www.betonplot.sk, betonplot(zav)betonplot.sk

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je spracovanie a poslanie cenovej ponuky na Váš email.

 

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov bude Websupport s.r.o. (správca serverov).

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať emailom zaslaným na info(zav) proper.sk

6.3 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

6.5 Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovania týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.